ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

περιγραφή

Το πρόγραμμα αυτό είναι φτιαγμένο σε Excel  για τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων χωρίς εμπορική διαχείριση. Καταχωρείτε τα τιμολόγια πάνω στο EXCEL συμπληρώνοντας τίς σχετικές ενδείξεις  

Στη συνέχεια αποθηκεύετε και μπορείτε να προχωρήσετε σε εκτύπωση

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Μπορείτε να το κατεβάσετε από  ΕΔΩ

επιστήμη και τεχνολογία από τη Ναυτεμπορική